Privacybeleid


Ingangsdatum: 1 juni 2024

Welkom bij Zeelandia Zeeland. Wij respecteren je privacy en doen er alles aan om je persoonsgegevens te beschermen. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen, hoe we ze gebruiken en hoe we ze beschermen.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Zeelandia Zeeland
Hopman de Rijklaan 20
4354 NS Vrouwenpolder, Nederland
E-mail: bult@zeelandiazeeland.nl

2. Verzamelde persoonsgegevens

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens wanneer je een reservering maakt of contact met ons opneemt:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Data van vakantie

3. Doeleinden van gegevensverzameling

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verwerken van reserveringen
 • Klantcontact
 • Informeren over de start van de verhuur in een nieuw seizoen
 • Informeren over last minute aanbiedingen (incidenteel)

4. Rechtsgrond voor verwerking

Wij verwerken je persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrond:

 • Het is noodzakelijk om de gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren.

5. Delen van gegevens met derden

Wij delen je persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten of wettelijk verplicht is. Voor meer informatie over cookies en trackingtechnologieën die door derden worden gebruikt, zie ons Cookiebeleid.

6. Bewaartermijnen

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn:

 • 3 jaar

7. Rechten van de gebruikers

Als gebruiker heb je de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

 • Recht op inzage
 • Recht op correctie
 • Recht op verwijdering
 • Recht op beperking van de verwerking

Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via bult@zeelandiazeeland.nl.

8. Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen de beveiliging van je persoonsgegevens serieus en hebben verschillende security plugins geïmplementeerd om je gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal.

9. Cookies en trackingtechnologieën

Onze website maakt gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, zie ons Cookiebeleid.

10. Contact voor privacyvragen

Voor vragen of klachten over dit privacybeleid of de verwerking van je persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via bult@zeelandiazeeland.nl.